Wat hebben we bereikt?

Wij gaan ervan uit dat de individuele inwoner zelf vorm kan geven aan het dagelijks leven. Wanneer die inwoner dit door omstandigheden of beperkingen niet kan, zijn er algemene voorzieningen. Daarop kan iedereen een beroep doen. Als dat noodzakelijk is, zijn er ook individuele voorzieningen of een uitkering. En dat is altijd maatwerk, ook in 2017. In 2017 werden 1.854 Wmo-voorzieningen verstrekt, 1.810 voor de Jeugdwet en 250 op grond van de Participatiewet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?