Wat hebben we bereikt?

Een onderdeel van onze verbeterde dienstverlening is de introductie van de “Toptaken website”. De bezoeker vindt snel 24/7 de juiste informatie en kan een bijbehorende taak makkelijk uitvoeren. Onze Toptaken website is zo ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) snel en eenvoudig te vinden zijn. Het gebruikersgericht opzetten van de website leidt tot een verbetering van de digitale dienstverlening. Dit zien we ook terug in het stijgende aantal digitale klantcontacten.
Het menselijke gezicht in de dienstverlening blijft van belang. Er is ruimte voor maatwerk voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn of om andere reden maatwerk nodig hebben.

In nauw overleg met de doelgroep (mensen met een visuele beperking) hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd. In de publieksruimte betreft dit: folie op glazen voordeur, stippen op de trap ter verbetering van de zichtbaarheid van de treden, maar ook een voorleestool op onze website.

Wat hebben we daarvoor gedaan?