Wat hebben we bereikt?

Verschillende glastuinbouwbedrijven binnen de deelgebieden Bergerden en de Leutensche Leigraaf van NEXTgarden zijn uitgebreid. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen zijn projecten opgezet op het gebied van LED (invloed LED-licht op groei van tuinbouwgewassen), waterlinzen (eiwitbron), nieuwe gewassen en lokale afzet ("Korte Ketens").
Met de provincie is een overeenkomst gesloten over de samenwerking in het doorontwikkelen van het tuinbouwgebied NEXTgarden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?