Wat hebben we bereikt?

In de wijk Zilverkamp in Huissen heeft de gemeente in het kader van de revitalisering de openbare ruimte aangepakt. In kleine kernen (Angeren / Haalderen) zijn nieuwe woningen gerealiseerd. Voor de leefbaarheid van kleine kernen zijn nieuwe woningen van belang.

Wat hebben we daarvoor gedaan?