Wat hebben we bereikt?

Bij de uitvoering van het jaarlijkse onderhoud wordt waar mogelijk rekening gehouden met verbetering van bestaande situaties. Wensen van inwoners kunnen in het onderhoud worden meegenomen als het budget niet wordt overschreden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?