Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.2.1 Vermindering veiligheidsrisico's

Het verkeersbesluit voor het 60 km/uur maken van alle dijkwegen is genomen. De uitvoering van de tijdelijke maatregelen vindt in 2018 plaats, conform het raadsbesluit van december 2017.

In 2017 zijn motoren op dijkwegen verboden op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Er is een rechtszitting geweest over dit besluit in december 2017. Begin 2018 heeft de rechter het beroep gegrond verklaard en het gemeentelijk besluit vernietigd. We hebben besloten geen hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

60km-inrichting op dijkwegen

lengte dijkweg waar maximum  toegestane rijsnelheid is verlaagd

0*

10,5 km

* Zie toelichting boven de tabel.