Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.4.3 Organiseren verkiezingen

De op 18 maart 2017 gehouden verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer zijn in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd.