Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.4.2 Bieden van opleiding en educatie

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er in Lingewaard een aangepaste zorgstructuur in het basisonderwijs. Ouders en leerkrachten zijn zo beter bij de school betrokken.
Om de onderlinge samenwerking van professionals in de kinderopvang en de onderbouw van de basisschool te versterken, hebben wij de komst van diverse Integrale Kind Centra (IKC’s) gestimuleerd.
Sinds 1 april 2017 is het maatschappelijk werk op scholen uitgebreid en zijn er nu twee maatschappelijk werkers die verbonden zijn aan de basisscholen, OBC Huissen en OBC Bemmel. Op de beide OBC’s zijn zij nu een vaste dag per week aanwezig, waardoor de lijnen tussen de medewerkers van school en de maatschappelijk werkers veel korter zijn geworden.

Onder dit prestatiedoel horen de volgende onderwerpen: startkwalificatie jongeren, leerlingenvervoer, natuureducatie, volwasseneneducatie en fysieke leeromgeving.

Selecteer een onderwerp