Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.1.1 Sluitende meerjarenbegroting

In de Begroting 2017 hebben wij een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2017-2020 kunnen presenteren. In de 2 tussentijdse rapportages die wij u in 2017 hebben voorgelegd, informeerden wij u over de ontwikkeling van het saldo voor 2017. In de 1e tussentijdse rapportage 2017 konden wij nog aangeven dat er positieve ontwikkelingen waren. Als gevolg van ontwikkelingen in het sociaal domein moesten wij in de 2e tussentijdse rapportage 2017 een verwacht negatief saldo presenteren. De ontwikkelingen in het sociaal domein zijn grotendeels meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018 die u in november 2017 heeft vastgesteld.