Wat hebben we gedaan?

Prestatie 5.3.1 Stimuleren duurzaam bouwen

Nieuwe projecten worden gebouwd volgens de eisen voor duurzaamheid in het Bouwbesluit. Die eisen zijn hoofdzakelijk gericht op energiebesparing en worden stapsgewijs strenger, tot alle nieuwbouw energie-neutraal is. In 2017 hebben we met corporaties gezocht naar een project waar energie-neutrale nieuwbouw naar voren kan worden gehaald. Het is de corporaties niet gelukt om dit in lopende projecten in te passen, maar in 2018 gaan we dit opnieuw bespreken en stimuleren.