Inwoners

2015

2016

2017

31-12-2017

Aantal inwoners (per 1 januari)

:

45.789

45.937

46.188

46.372

Inwoners < 20 jaar

:

10.924

10.875

10.823

10.776

Inwoners > 64 jaar

:

8.376

8.736

9.080

9.430

Personen met een uitkering (WWB-IOAW-IOAZ)

:

452

455

507

519

Aantal leerlingen per 1 oktober:

- basisonderwijs

:

4.327

4.243

4.144

4.088

- speciaal basisonderwijs

:

218

196

221

217

- voortgezet onderwijs

:

2.700

2.723

2.730

2.666

Fysiek

2015

2016

2017

31-12-2017

Oppervlakte gemeente (in ha)

:

6.914

6.914

6.914

6.914

Oppervlakte land (in ha)

:

6.196

6.196

6.196

6.196

Oppervlakte water (in ha)

:

718

718

718

718

Aantal woonruimten (per 1 januari)

:

19.217

19.423

19.696

19.807

Lengte van wegen* (in km)

:

369

340

340

340

Oppervlakte openbaar groen (excl. sportvelden) (in ha)

:

228

245

246

251

* De lengte van wegen is per 1-1-2016 een stuk lager omdat dit alleen de wegen zijn die bij de gemeente in onderhoud zijn en niet de provinciale wegen die wel op ons grondgebied liggen.