Wat hebben we bereikt?

Bij nieuwbouw is rekening gehouden met de doelgroepen waarvoor gebouwd wordt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?