Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.4.1 Passende voorzieningen voor de jeugd

De gemeente stimuleert dat kinderen en jongeren in Lingewaard opgroeien tot gezonde en zelfstandige volwassenen. Dat hebben we ook in 2017 gedaan door mogelijkheden te bieden voor ontmoeting en deelname aan de samenleving voor jongeren, bijvoorbeeld via sport en cultuur.
En we hebben ervoor gezorgd dat de jeugd een goede toegang heeft tot alle vormen van ondersteuning en jeugdhulp. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met alle aanbieders van algemene en vrij toegankelijke voorzieningen. Zo is op scholen het maatschappelijk werk versterkt, en wordt het JongerenNetwerk betrokken om een laagdrempelige toegang te krijgen. Bovendien is in 2017 voorbereid dat de ‘kindercoaches’ beter toegankelijk worden door het realiseren van een subsidierelatie in 2018.
Ook hebben we verschillende soorten zorg en dienstverlening ingekocht. Daarvoor werken we sinds 2017 in de regio samen in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (de MGR, een ‘Verbonden Partij’).

Onder dit prestatiedoel horen de volgende onderwerpen: jeugdgezondheidszorg, kwetsbare jeugdigen en jeugdhulpvoorzieningen.

Selecteer een onderwerp