Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.2.2 Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg.

In 2017 is geen monumentenprijs uitgereikt omdat er vanuit de historische kringen of andere groepen geen kandidaten zijn voorgedragen.
Gestart is met het verwijderen van het groen rond de veldoven in de Roswaard. We werken samen met de eigenaar, huurder en de historische kring om de voormalige veldoven in het landschap beter zichtbaar te maken.
Samen met het wijkplatform Gendt hebben we gewerkt aan het terugplaatsen van de leeuwtjes die vroeger bij het gemeentehuis stonden naar de oorspronkelijke plek.