Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.1.3 Beheersbare schuldratio

In afwachting van de financiële afwikkeling van de GR Bergerden eind 2017, hebben we in 2017 onze financieringsbehoefte vooral afgedekt met kort geld. De provincie Gelderland hebben wij hierover geïnformeerd. Eind 2017 heeft genoemde financiële afwikkeling ook plaatsgevonden. In de paragraaf Financiering informeren wij u uitgebreid over de verdere ontwikkelingen die in 2017 hebben plaatsgevonden.