Wat hebben we gedaan?

Prestatie 5.2.4 Afspraken maken met woningcorporaties

De gemeente hanteert hierbij de cyclus die wordt voorgeschreven in de Woningwet. Dat betekent dat we jaarlijks de afspraken evalueren en nieuwe afspraken maken voor het daaropvolgende jaar. In december 2017 zijn de afspraken voor 2018 vastgesteld. De huurdersorganisaties zijn hier ook bij betrokken.
Conclusies  voor 2017 zijn o.a. dat taakstelling opvang statushouders is gehaald, kernvoorraad sociale huur is iets gegroeid. Ook is er een betere afstemming over het voorkomen van huisuitzettingen en de verduurzaming van woningen vordert.