Wat hebben we bereikt?

Het tot stand komen van duurzame energieprojecten is ondersteund.

Wat hebben we daarvoor gedaan?