Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.1.1 Stim.kleinschalig toerisme en recreatie

Met de regels van nieuwe bestemmingsplannen zijn de mogelijkheden voor recreatieve (neven-) activiteiten en recreatieve functies in het landelijk gebied verruimd in vergelijking met vroeger.  Daarmee is het voor initiatiefnemers gemakkelijker om een plan te realiseren. In 2017 zijn enkele initiatieven omgezet in een vergunning en/of in planologische medewerking. Zo is bij Gendt een vergunning voor een camperpark verleend.