Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.2.1 Zorgen goede waterkwaliteit en berging

Het beheer, onderhoud en de vervanging van de riolering, pompen en gemalen gebeurt vanaf 2017 volgens het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan.
Vervanging van riolering en tegelijk een nieuw regenwaterstelsel in:

  • Oostervelden Bemmel fase 1 (afgerond),
  • Bosweistraat Bemmel (uitvoering gestart),
  • ’t Zand Huissen (ver gevorderde staat van voorbereiding)

Voor de kernen Angeren, Doornenburg en Haalderen zijn capaciteitsberekeningen gestart: kan het rioolstelsel haar taak voldoende aan? Dit is de basis voor de toekomstige vervangings- of verbeteringsplannen. Resultaten uit de berekening komen in 2018.

De verbetering van de waterberging en afvoer is gedaan door de aanleg van waterberging Gendt en het verbreden van een watergang in Gendt.
De waterbergingen op twee locaties in Angeren en Haalderen zijn nog niet aangelegd. Zij zijn gekoppeld aan projecten die in 2018 worden uitgevoerd.