Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017

Gerealiseerd resultaat
Het jaar 2017 wordt afgesloten met een overschot van ruim € 5,90 miljoen. Het saldo van de begroting na wijzigingen voorzag in een tekort van € 565.000. In elk programma is een financieel overzicht opgenomen waarin de belangrijkste afwijkingen worden toegelicht.

(Bedragen x €1.000)

Rekening 2017

Begroting 2017
na wijziging

Begroting 2017
Primitief

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1

Deelname aan de samenleving

-9.323

44.874

35.551

-8.901

44.229

35.328

-9.068

42.121

33.053

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

513

513

552

552

392

392

3

Bedrijvigheid

-24.719

24.221

-498

-1.578

2.342

764

-1.648

2.302

654

4

Stad, dorp en landschap

-401

975

574

-34

978

944

-34

1.134

1.100

5

Wonen

-3.471

3.322

-149

-3.311

3.951

640

-3.311

4.068

757

6

Klimaat en duurzaamheid

-44

890

846

-6

931

925

-6

825

819

7

Beheer en onderhoud

-10.637

21.303

10.666

-10.007

21.145

11.138

-9.788

20.409

10.621

8

Inwoner en bestuur

-1.153

8.208

7.055

-779

7.743

6.964

-779

7.741

6.962

9

Financiën

-1.338

1.692

354

-1.193

4.594

3.401

-1.193

4.675

3.482

Subtotaal programma's

-51.086

105.998

54.912

-25.809

86.465

60.656

-25.827

83.667

57.840

Algemene dekkingsmiddelen

-70.510

0

-70.510

-70.094

0

-70.094

-68.687

0

-68.687

Overhead

-398

13.437

13.039

-209

13.921

13.713

-6

12.601

12.595

Onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-121.998

119.436

-2.562

-96.114

100.387

4.272

-94.522

96.267

1.744

Toevoegingen (+) onttrekkingen (-) aan reserves

1

Deelname aan de samenleving

-1.626

64

-1.562

-1.661

84

-1.577

-1.293

8

-1.285

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

-233

51

-182

-233

73

-160

-

-

-

3

Bedrijvigheid

-1.897

729

-1.168

-718

700

-18

-

-

-

4

Stad, dorp en landschap

-51

148

97

-40

140

100

-

-

-

5

Wonen

-346

830

484

-190

4

-186

-

4

4

6

Klimaat en duurzaamheid

-34

-

-34

-34

-

-34

-34

-

-34

7

Beheer en onderhoud

-1.443

1.058

-385

-1.946

840

-1.106

-1.479

997

-482

8

Inwoner en bestuur

-113

87

-26

-130

102

-29

-25

-

-25

9

Financiën

-1.349

772

-577

-1.615

917

-698

-882

757

-125

Subtotaal reserves

-7.092

3.739

-3.353

-6.567

2.860

-3.707

-3.713

1.766

-1.947

Gerealiseerd resultaat

-129.087

123.175

-5.914

-102.683

103.248

565

-98.235

98.033

-203