Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.4.1 Integer handelen door bestuur en organ.

Drie maal hebben wij een introductiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst hebben zij de eed of gelofte afgelegd. In deze bijeenkomsten komt het thema integriteit aan de orde.
Een goed werkende aanpak van ondermijning in het openbaar bestuur vraagt om een aanpassing van de gedragscode voor politieke ambtsdragers. Wij zijn gestart met de voorbereiding hiervan. Een autoriteit op het gebied van integriteit die ons begeleid, adviseerde ons om dit proces (met o.a. een werkatelier) uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
In onze gemeente werken we veel met privacygevoelige gegevens. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens. Het privacybewustzijn hebben we bevorderd, maar we moeten hierin nog een extra slag maken.
Alle nieuwe medewerkers moeten een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Dit is een voorwaarde voor benoeming. In een aantal gevallen winnen we ook referenties in bij de vorige werkgever.