Wat hebben we bereikt?

Het regionale en gemeentelijke beleid is gericht op concrete maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit hebben we bereikt met het nieuwe mobiliteitsplan en door goede afspraken te maken met onze buurgemeenten.

Beleidsdoelen en prestaties