Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.2.1 Stim.uitbouw glastuinbouw en agrobus.

In 2017 is samen met de provincie en de sector gewerkt aan de doorontwikkeling van de herstructurering. De oude gemeenschappelijke regeling voor Bergerden is opgeheven. De gebiedsontwikkeling van Bergerden is onder de paraplu van Next Garden onder het beheer van de gemeente Lingewaard gebracht. In Next Garden is een woonkavel verkocht en zijn gesprekken gevoerd met potentiële gegadigden voor tuinbouwkavels.