Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.1.1 Verbet. ontsluit. aanleg wegen en fietsp

De minister heeft het Tracébesluit voor de A15 genomen. De voorbereiding van het verlengen van de A15 en het bijbehorende snelfietspad is verder opgepakt. Het ontwerp van de N839 (Karstraat – Van Elkweg) is in het verlengde hiervan afgerond.
De provincie is bereid om voorafgaand aan het vervangen van de viaducten in de A325 een onderzoek te starten naar mogelijke verbeteringen voor de verkeersafwikkeling via de A325 en de N325. Daarmee verbetert ook de ontsluiting van de bedrijventerreinen en de woonkernen in Lingewaard.