Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.1.3 Onderhouden en beheren gebouwen

Onderhoud gebouwen
Het onderhoud en beheer van gebouwd Vastgoed is volgens het vastgestelde conditieniveau 3 (NEN 2767) gedaan.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Van onze gebouwen weten we nu welk energielabel ze hebben. Dit is de basis voor het plan om de gemeentelijke doelstelling in 2020 te bereiken.
Dat doel is: minimaal 70% van onze gebouwen heeft het label B of hoger. Op dit moment voldoet 57% aan deze doelstelling.

Onderwijsgebouwen
De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 geen onderhoudsverplichting voor het onderhoud van de schoolgebouwen meer.

Woonwagens
Het reguliere beheer en onderhoud van in totaal 23 standplaatsen en 2 gemeentelijke huurwoonwagens is uitgevoerd. Alle bergingen van het woonwagencentrum Terpweide Huissen zijn gerenoveerd.

Buitensport accommodaties
Op 16 maart 2017 heeft de gemeenteraad besloten om geen rubbergranulaat maar een alternatieve vulling (TPE Holo) toe te passen bij kunstgrasvelden. Daarmee is direct rekening gehouden bij vervanging en nieuw aan te leggen velden.
Sportpark Ressen:

  • het met zand ingestrooide kunstgrasveld is vervangen door een waterkunstgrasveld. Deze wens van de MHC Bemmel 800 kon mogelijk worden gemaakt door de extra financiële bijdrage van de hockeyclub.
  • het capaciteitsprobleem hockey/voetbal is opgelost door de opoffering van een voetbalveld (gras) voor een half hockeyveld en een voetbalveld, beide van kunstgras.

Sportpark de Blauwenburcht:

  • de bestaande kunstgrasmat van het voetbalveld is vervangen door nieuw kunstgras.

Sportpark Walburgen:
De gemeente en LTC Gendt hebben tot september 2017 overlegd over overdracht van de volledige accommodatie aan de tennisclub. Daarin was ook de overdracht van al het onderhoud begrepen.
Het is niet gelukt om tot overeenstemming te komen: onderhoud en renovatie blijven een taak van de gemeente. Uitvoering van de renovatie van 6 tennisbanen lukte niet meer in 2017. In overleg met de tennisclub is dit gepland voor de start van de voorjaarscompetitie 2018.