Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.2.5 Stim. verantwoord + duurzaam ondernemen

Energiebesparing bij bedrijven is gestimuleerd met concrete projecten en vanuit de "Gelderse aanpak" uit het provinciale Gelders Energie Akkoord (GEA).

Gelderse aanpak
De Gelderse Aanpak combineert advisering en stimulering met toezicht en handhaving. De overheid controleert niet alleen maar adviseert ook over hoe het beter kan. Toezicht en handhaving zijn georganiseerd via de regionale omgevingsdienst ODRA. Daarin zijn ook afspraken gemaakt over verbetering en uitbreiding van de handhavende taken van de dienst.

Projecten
In 2017 zijn samen met de sector projecten voorbereid die in 2018 van start gaan:

Energiepilot MKB
De gemeente werkt hierin samen met de omgevingsdienst ODRA en het Energiecollectief Lingewaard. De pilot moet voor het MKB leiden tot energiebesparing en voor de omgevingsdienst tot een duidelijkere en gemakkelijkere controle op eisen die de wet of de vergunning stelt op dit punt.

Snel bespaard Lingewaard
Samenwerkingspartner  Watt Winst levert een energiebesparingsaanpak voor kleine en middelgrote bedrijven en adviseert ondernemers daarover.

Tot slot zijn er verschillende initiatieven van ondernemers om tot bijvoorbeeld gezamenlijke zonnepanelen of andere concrete maatregelen voor duurzame energie te komen.