Wat hebben we bereikt?

Ons uitgangspunt was en is dat iedereen die kan werken, ook aan de slag is. Ook in 2017 hebben wij mogelijkheden van activering geboden voor inwoners die daarbij behoefte aan ondersteuning hebben. We hielpen waar nodig bij het zoeken naar werk. En we stimuleerden werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden, lokaal en in de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?