Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.1.3 Ondersteunen diverse voorzieningen

In 2017 hebben we samen met de besturen van de gemeentelijke dorpshuizen en sociaal-culturele centra het huidige beleid geëvalueerd en bekeken wat nodig is om te komen tot een ‘toekomstbestendig’ dorpshuis.
Vanuit het project ‘Vastgoed Dat Past’ keken we met maatschappelijk organisaties en verenigingen naar het voorzieningenniveau per kern en wat een kern daarvoor nodig heeft. We hebben de verbinding gelegd met de sportaccommodaties en de bestaande dorpsontwikkelingsplannen. Het harmoniseren van de maatschappelijke huurtarieven is één van de onderdelen waarvoor we een oplossing zoeken.
De ontwikkelingen in 2017 in m.b.t. sociaal-culturele centra richtte zich met name op de herbestemming van Het Stadhues in Huissen. Het Stadhues is in 2017 als tijdelijke huisvesting voor Sancta Maria benut. Op de begane grond is in 2017 de bibliotheek gehuisvest. De overige ruimten op de begane grond van het ‘convent’, inclusief kapel en entree, komen beschikbaar voor een sociaal-culturele invulling.

In 2017 hebben we dorpen en wijken in beeld gebracht met ‘wijk-scans’. Dat leverde waardevolle gegevens op over wat er leeft. En het geeft bijvoorbeeld inzicht in de behoefte van inwoners aan maatschappelijke voorzieningen, zoals over sport, cultuur, jeugd, onderwijs, gezondheid en welzijn. Dat kunnen we later gebruiken, onder andere bij de doorontwikkeling van bestaande en zo nodig nieuwe voorzieningen. Bovendien vertalen we deze inzichten samen met onze inwoners en samenwerkingspartners naar concrete en uitvoerbare preventieve actiepunten.