Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur

Het overgrote deel van het onderhoud in 2017 was gepland. Dat lag vast in de
jaarplanningen en meerjarenplannen.

Selecteer een onderwerp