Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.3.2 Faciliteren basiswinkelvoorzieningen

We hebben een marketing- en detailhandelsspecialist uitgenodigd om aan de winkeliersverenigingen Huissen, Bemmel en Gendt een toekomstbeeld te bespreken van centrumgebieden. Daarbij is ingegaan op trends en ontwikkelingen en er is een toekomstscenario geschetst voor Huissen, Bemmel en Gendt. Er is afgesproken dat per kern een werkgroep wordt samengesteld die met concrete voorstellen voor acties en projecten komt. Die voorstellen moeten bijdragen aan het behoud van het voorzieningen-niveau in de winkelcentra. Winkeliers, vastgoedeigenaren, horeca, culturele verenigingen en onze gemeente zijn hierbij betrokken.