Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag

In 2017 heeft het project ‘de knop om op school’ gedraaid. In opdracht van de gemeente heeft lokale coöperatie Lingewaard Energie alle basisscholen van Lingewaard energieadvies gegeven. De scholen hebben hiervoor een energiemonitoringsysteem gebruikt . Twaalf van de zeventien basisscholen hebben gebruik gemaakt van het aanbod om speciale gastlessen te besteden aan energiebesparing. Ook hebben enthousiaste leerlingen de rol van ‘energiedetectives’ op zich genomen.

In maart 2017 heeft het Lingewaardse energieloket zijn deuren geopend. Het energieloket is zowel een digitaal als ook een loket op locatie. Op www.energieloketlingewaard.nl vinden inwoners informatie over energiebesparing, opwekking en subsidies. Het loket is per email bereikbaar en via het Klantcontactcentrum van de gemeente. In 2017 hebben 1.362 unieke bezoekers de website bekeken. Via social media hebben 854 mensen berichten gelezen, gedeeld of geliked.   Daarnaast hebben wij  in het Gemeentenieuws in totaal 18 artikelen geplaatst en een special van 2 pagina’s over energiebesparing uitgebracht.
56 inwoners hebben het tweewekelijkse spreekuur bezocht. Het Energieloket heeft drie informatieavonden georganiseerd, onder meer over energiebesparing voor VVE’s.

Daarnaast is opdracht gegeven voor het uitbreiden van het aantal laadlocaties voor elektrische auto’s.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Diverse projecten om energiebesparing te bevorderen

Percentage energiebesparing door inwoners per jaar

Stroomverbruik: -0,65%
Gasverbruik:

+3,5%

-1,5%

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming 2017

Hernieuwbare electriciteit

Percentage hernieuwbare electriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

*)

1,5%

*) Geen gegevens over 2017 beschikbaar. In 2016 bedroeg dit 2,5%.