Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.3.1 Stimuleren biodiversiteit

In 2017 hebben we bijgedragen aan het nieuwe project “Bloemrijke gras- en akkerranden”. Zo'n achttien grondeigenaren hebben met subsidie samen ca. vijf hectare akker- en grasranden ingezaaid. Langs deze akkerranden is een fietsroute gerealiseerd.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming 2017

Aanplanten autochtoon plantmateriaal

Percentage aanplant met autochtoon
materiaal wanneer autochtoon materiaal
ruimtelijk wenselijk en leverbaar

85 %

80%