Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.2.1 Stimuleren behoud monumenten

De Commissie Erfgoed heeft in 2017 drie keer vergaderd. Geadviseerd is over beleid en over concrete plannen en over straatnaamgeving.