Wat hebben we bereikt?

Ook in 2017 hebben we (maximaal) 100% kostendekkendheid als uitgangspunt gehanteerd bij de bepaling van onze heffingen, rechten en leges.

Wat hebben we daarvoor gedaan?