Jaarlijks wordt een nieuwe woz-waarde afgegeven voor alle onroerende zaken binnen de gemeente.
De peildatum voor de waardering ligt één jaar voor het jaar van de heffing. De waardepeildatum voor de taxaties 2017 was 1 januari 2016.

Gemiddelde woz-waarde.
Wij constateren een lichte stijging van de woz-waarden. De gemiddelde waarde 2017 (met waardepeildatum 01-01-2016) is met 4,9% gestegen ten opzichte van 2016 (peildatum 01-01-2015).

* : voorlopige cijfers (06-04-2018).
Bron: CBS , laatst gewijzigd 9 november 2017.