In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de tariefontwikkeling over de jaren 2013 t/m 2017.

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Tarieven

OZB*:

- woningen (eigenaar)

0,1736%

0,1843%

0,1918%

0,1938%

0,1880%

- niet-woningen (eigenaar)

0,2736%

0,2877%

0,2994%

0.3046%

0,3090%

- niet-woningen (gebruiker)

0,2186%

0,2299%

0,2393%

0,2435%

0,2470%

Afvalstoffenheffing:

- vast bedrag

€ 93,00

€ 93,00

€ 93,00

€ 129,50

€ 129,50

- grijze container, 11 ledigingen

-

-

-

-

€ 44,00

- grijze container, 12 ledigingen

-

-

-

€ 48,00

-

- grijze container, 21 ledigingen

-

-

€ 58,80

-

-

- grootste container, 26 ledigingen

€ 85,80

€ 85,80

-

-

-

- kleinste container, 26 ledigingen

€ 58,50

€ 58,50

-

-

-

- hoogbouw, 1-pers.huishouden

€ 149,00

€ 138,00

€ 138,00

€ 155,00

€ 155,00

- idem, meerpersoonshuishouden

€ 176,00

€ 165,00

€ 165,00

€ 188,00

€ 188,00

Rioolheffing

€ 186,60

€ 201,60

€ 217,80

€ 233,40

€ 233,40

Hondenbelasting, per hond

€ 52,20

€ 53,04

€ 54,00

€ 54,40

€ 54,84

Toeristenbelasting, per overnachting

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

Precariobelasting op kabels, per m¹

n.v.t

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.

Toelichting

OZB
Voor het jaar 2017 zijn de OZB-tarieven voor woningen en niet-woningen verhoogd met de consumentenprijsindex van 0,8%.
Bij de besluitvorming in december 2016 zijn de tarieven 2017 vastgesteld. Door de waardestijging bij de woningen (3,76%) heeft een neerwaartse correctie plaatsgevonden. Bij niet-woningen was sprake van een daling van 0,63% waardoor hier een opwaartse correctie heeft plaatsgevonden.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is gebaseerd op het zogenaamde Diftar-systeem. Dit betekent dat naast een vast bedrag per huishouden het aantal containerledigingen in een jaar wordt afgerekend bij afzonderlijke aanslag. Deze aanslag wordt opgelegd in het opvolgende jaar na de ledigingen. De opbrengst is wel in 2017 verantwoord.
In 2015 is er een grote wijziging in de inzamelingswijze doorgevoerd. Plastic afval wordt nu gescheiden opgehaald van het restafval.