De heffing van de toeristenbelasting is ingevoerd per 1 januari 2006. Bij de invoering is door de raad besloten de opbrengsten van deze belasting te gebruiken voor de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente Lingewaard.
De opbrengst 2017 kent met een opbrengst van € 93.200 een positieve afwijking van 0,4% ten opzichte van de raming.

Overzicht kostendekking toerisme

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 ná wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Toerisme / overige subsidies

3.4 Economische promotie

80.500

72.700

81.300

Toeristische bewegwijzering

2.1 Verkeer en vervoer

1.200

1.200

4.200

Controle belasting / Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

4.500

4.500

4.200

Overhead

0.4 Overhead

29.800

29.800

29.800

Subtotaal Lasten

116.000

108.200

119.500

BATEN

Opbrengst toeristenbelasting

0.64 Belastingen overig

-92.800

-92.800

-93.200

Subtotaal Baten

-92.800

-92.800

-93.200

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

23.200

15.400

26.300

Dekkingspercentage

80,00%

85,8%

78,0%