Bij de instelling van het ondernemersfonds is afgesproken dat dit fonds wordt gevoed door een van de ondernemers te heffen reclamebelasting. Deze reclamebelasting wordt alleen geheven in de dorpscentra van Bemmel, Huissen en Gendt. Na aftrek van de perceptiekosten die de gemeente maakt wordt de netto-opbrengst beschikbaar gesteld aan het ondernemersfonds.
De heffing bestaat uit twee onderdelen, een vast bedrag per perceel en een variabel bedrag dat afhangt van de WOZ-waarde.
De opbrengst is € 10.000 hoger gebleken ten opzichte van de raming. Dit komt door minder leegstand en een hogere totale WOZ-waarde dan geraamd. De hogere opbrengst komt ten goede aan de ondernemersverenigingen.

Overzicht kostendekking Reclamebelasting

Taakveld

Programma-begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

LASTEN

Bijdrage ondernemersfonds

3.4 Economische promotie

59.570

63.500

70.400

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

1.930

1.300

1.300

Subtotaal Lasten

61.500

64.800

71.700

BATEN

Opbrengst reclamebelasting

0.64 Belastingen overig

-61.500

-61.500

-71.700

Subtotaal Baten

-61.500

-61.500

-71.700

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

0

0

0

Dekkingspercentage

100,00%

100,0%

100,0%