Tabel A.1  Geraamde inkomsten lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

Belasting

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Verschil 2017

OZB

10.960

10.713

11.185

10.878

-307

Precariobelasting

1.062

4.416

4.062

4.361

299

Afvalstoffenheffing

2.359

3.373

3.262

3.356

94

Rioolheffing

4.328

4.676

4.854

4.729

-125

Hondenbelasting

221

220

222

225

3

Toeristenbelasting

90

95

93

93

0

Reclamebelasting

67

69

62

72

10

Totaal lokale heffingen

19.017

23.562

23.740

23.714

-26