Zo veel en zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en behoeften van onze inwoners. Daar hebben we op het gebied van communicatie flink op ingezet in 2017. We vinden het belangrijk om te communiceren met inwoners op een manier die zij prettig vinden en via kanalen die hun voorkeur hebben. Om deze reden is in 2017 een nieuw digitaal kanaal ingezet: Whatsapp. Ook gebruiken we sinds 2017 voor de monitoring en inzet van sociale media het programma Obi4Wan. Obi4Wan zorgt ervoor dat we snel en eenvoudig kunnen inspelen en reageren op vragen en opmerkingen die via social media te horen zijn. Praktisch is dit geregeld door het KCC de vragen af te laten handelen die binnenkomen via Facebook, Twitter en Whatsapp. Politiek gevoelige vragen komen bij het team communicatie terecht.

We hebben in 2017 de tool Klare Taal geïntroduceerd. Klare Taal betekent niets meer dan communicatie die door een zo breed mogelijk publiek begrepen wordt (B1 niveau). Dit houdt in: simpel taalgebruik, korte zinnen en alinea’s, opsommingen en gebruik maken van tussenkopjes. Activiteiten in dit kader waren onder meer: workshops B1 schrijven, herschrijfbijeenkomsten, een groep Klare taal op Vlindernet, introductie van een herschrijftool in Word, en de week van de Klare taal.

Op het gebied van de interne communicatie hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. In mei 2017 is het nieuwe intranet voor medewerkers gelanceerd, Vlindernet. Via dit medium kunnen medewerkers nieuws met elkaar delen en hierop ook reageren. Ook kunnen medewerkers met elkaar in groepen met elkaar samenwerken. Kennis delen en elkaar versterken is hierdoor een stuk eenvoudiger geworden.