We hebben veel tijd en energie gestoken in de opstart van het programma Dienstverlening. Het is een behoorlijke zoektocht om te komen tot een goede opzet van dit programma. In eerste instantie is gekozen voor een brede opzet. We kwamen echter tot de conclusie dat we eerst aandacht moesten besteden aan het op orde brengen van de basis. Denk daarbij aan de afhandeling van brieven en monitoring van doorlooptijden van veel voorkomende processen. Hierdoor hebben we nog geen kwaliteitscriteria en servicenormen opgesteld.

We hebben wel een start gemaakt met de inrichting onze interne beheerorganisatie. We monitoren bijvoorbeeld op de meldingen openbare ruimte en de afhandeling van bezwaarschriften, klachten en WOB-verzoeken.