Vanaf 1 juli 2017 voeren we alle Europese aanbestedingen volledig elektronisch uit. Hiervoor gebruiken we het elektronische aanbestedingssysteem (CTM). Dit systeem gebruiken we ook voor de openbare en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

In 2017 hebben we een marktdag georganiseerd voor lokale en regionale leveranciers. Doel van deze dag was kennismaking en kennisdeling en uiteindelijk de bevordering van het lokaal inkopen. Wij hebben in 2017 het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 en de algemene inkoopvoorwaarden vastgesteld. Bij de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid hadden we focus op het faciliteren van het lokaal inkopen.

We hebben de inkoopsamenwerking met Arnhem, Overbetuwe, Renkum en Rheden in 2017 geen verdere impuls kunnen geven. Daar waar mogelijk hebben we met andere gemeenten samengewerkt bij inkooptrajecten. Voorbeelden daarvan zijn de regionale inkoop door een groot aantal gemeenten van gas en elektra en de aanbesteding van trapliften.