We hebben het plan beveiliging en veiligheid in 2017 afgerond. In het gemeentekantoor hebben we een tweede beveiligingsschil aangebracht.  Medewerkers die op locatie werken hebben we een persoonlijk alarmsysteem gegeven. Ook is het vrijwillige interventieteam op training geweest. Daarbij hebben we aandacht besteed aan zelfverdediging en het nabootsen van scenario’s met hulp van acteurs.
Het interventieteam moesten we een paar keer preventief inzetten. Dat heeft niet tot vervolgacties geleid.

Met de betrokken installateurs hebben we gekeken naar de klimaatregeling. We hebben een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het systeem is daardoor beter in balans.

We hebben in 2017 de huisvestingsvisie geactualiseerd. Op basis van deze visie hebben we een start gemaakt met de doorontwikkeling van Het Nieuwe Werken. Hierbij kijken we onder andere naar tijd en plaats onafhankelijk werken en de verschillende werksoorten. In relatie daarmee onderzoeken we ook de verschillende soorten en de hoeveelheid werkplekken. Daarbij zorgen we ervoor dat medewerkers de juiste apparatuur hebben om tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken.