Een goede betrouwbare informatievoorziening die zorgt voor een goede hulp in onze communicatie naar inwoners, bedrijven en andere klanten, dat is het doel van ons informatiebeleid.
In 2017 hebben we veel gedaan op het gebied van informatievoorziening en informatiebeveiliging om ons beleid uit te voeren. In de begroting hebben we een aantal specifieke onderdelen genoemd.

Resultaat specifieke onderdelen

Invoering van zaakgericht werken

Het doel om alle werkprocessen in het zaaksysteem te zetten in 2017 hebben we gehaald. Hierdoor zijn alle werkprocessen digitaal, duidelijk en goed te begrijpen voor de medewerkers.

Wat ziet de klant:
Met het zaakgericht werken kan de inwoner/bedrijven via de website digitaal aanvragen doen bij de gemeente. Wanneer de klant een digitale aanvraag heeft gedaan bij de gemeente is duidelijk welke medewerker de zaak behandelt.
De klant kan nu via zijn persoonlijke internetpagina zijn digitale aanvraag volgen. Bijvoorbeeld bij een melding openbare ruimte. De klant krijgt zijn informatie over de aanvraag via de mail.

Digitaal maken van ons archief

In 2017 is het onderzoek naar de beste manier van het digitaal maken van ons archief uitgevoerd. Een externe partij is gestart met het digitaal maken van ons archief.

Wat hebben we bereikt in 2017:
Eind 2017 is 410 meter van ons archief digitaal gemaakt.
Via het zaaksysteem zijn deze dossiers in te zien.

Wat ziet de klant:
De klant kan een dossier digitaal inzien.

Omgevingswet

Het doel om de basis te leggen om de informatievoorziening voor  de omgevingswet goed te kunnen uitvoeren in 2017 hebben we niet gehaald. Het door het Rijk ontworpen digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is in 2017 niet klaar. De oplevering door het Rijk is nu gepland in 2018.

Digitaal vergaderen

Het doel om de organisatie in 2017 verder te ondersteunen in digitaal vergaderen hebben we gehaald.

Wat hebben we bereikt in 2017:

  • Elke overlegruimte heeft de middelen voor digitaal vergaderen.
  • De licenties van de vergadertool iBabs zijn uitgebreid.
  • Er zijn meer medewerkers die gebruik maken van mobiele devices als een laptop of tablet.
  • De WiFi middelen zijn verbeterd.

ICT samenwerking

In 2017 hebben we een businessplan geschreven voor de ICT samenwerking Lingewaard – Overbetuwe waarmee we het doel hebben gehaald. In 2018 volgt definitieve besluitvorming na oplevering van een implementatieplan.

Sociaal Domein

Inwoners en medewerkers helpen we zo goed mogelijk met digitale middelen. Ook privacy-maatregelen ondersteunen we zo goed mogelijk.

Wat hebben we bereikt in 2017:
Het team informatievoorziening  heeft bijgedragen aan de continuïteit van de dienstverlening van het sociaal domein. Zo hebben we bijvoorbeeld meegeholpen aan de verbetering van de Sociale Kaart, de invoering van Meedoen in Lingewaard en het Big Data Dashboard. De privacy-maatregelen ondersteunen we met meer digitale middelen.

Wat ziet de klant:
Inwoners hebben digitale toegang tot de diensten van de gemeente en medewerkers kunnen digitaal werken. Inwoners kunnen sneller en beter worden geïnformeerd over de status van hun lopende zaken bij de gemeente. Inwoners hebben toegang gekregen tot de webapplicatie Meedoen in Lingewaard.