( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )

Woningbouw
(actief grondbeleid)

Eindwaarde
1-1-2017

Eindwaarde
1-1-2018

Bijstelling
verlies-
voorziening

Algemene
Reserve
G    Grondexploitatie

Complexen in exploitatie

G.032 Markt 20-24, Gendt

494.604 V

511.412 V

G.042 Fitness Centrum, Huissen

185.653 N

196.674 N

11.000

- 11.000

G.051 Loovelden, Huissen

1.249.886 V

609.591 V

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

121.176 N

127.200 *

Totaal

138.200

- 11.000

* Gedekt door beschikbaar gestelde dekking Reserve inzet woningbouw (€ 155.000)