( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )

Industrieterreinen
(actief grondbeleid)

Eindwaarde
1-1-2017

Eindwaarde
1-1-2018

Bijstelling
verlies-
voorziening

Algemene
Reserve
Grondexploitatie

Complexen in exploitatie

G.040 Agropark, Huissen

1.647.910 V

973.997 V

0

0

G.043 Pannenhuis II, Huissen

1.309.892 V

1.171.597 N

1.171.600

- 1.171.600

G.045 Houtakker II, Bemmel

28.903 N

4.151.034 V

- 28.950

28.950

Totaal

1.142.650

1.142.650