Voor exploitaties met een geraamd negatief resultaat op eindwaarde worden verliesvoorzieningen getroffen. Hiermee kunnen de toekomstige tekorten worden gedekt. Deze verliesvoorzieningen zijn een waardecorrectie op de voorraad gronden en worden op de balans hierop in mindering gebracht. In onderstaande tabel worden alle verliesvoorzieningen weergegeven.

Voorziening verliesgevende projecten per 31-12-2016

214.650

Mutatie 2017 (zie totaal bouwgrondexploitatie)

4.652.450

Voorziening verliesgevende projecten per 31-12-2017

4.867.100

Voorzieningen voor verliezen die ingebracht zijn in grondexploitaties

647.220

Totaal voorziening verliesgevende projecten per 31-12-2017

5.514.320

Extra voorziening bedrijventerreinen 31-12-2017

3.922.000