Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

2007

Doel

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP?

De gemeente is alleen aandeelhouder van de Grondbank. De VP draagt daarmee bij aan het realiseren van de doelen uit de paragraaf grondexploitatie.

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Aandeelhouders van Nazorg Bodem Holding B.V. waren op 31-12-2014 de gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Rijnwaarden, West Maas en Waal, Westervoort, Zevenaar en het Waterschap Rivierenland.

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Nazorg Bodem is in 2006 begonnen met de afkoop en overname van nazorg- en saneringsprojecten. Als overheids-BV neemt zij we de zorg voor een vervuilde locatie uit handen van overheden en particulieren.

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering:

Door wie?

M. Schuurmans-Wijdeven

Gemeentelijk belang/aandeel (als %) t.o.v. totaal

118 aandelen, zijnde 2,8% van het totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

Richtlijn voor het toekomstig dividendbeleid van Nazorg Bodem is, dat de komende jaren vanaf 2009 geen dividend wordt uitgekeerd. Eerst wordt gezorgd voor een verbetering van de vermogenspositie.

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van 2015

E.V. 01-01: € 342.636
E.V. 31-12: € 337.163

Rekeningresultaat 2015

-/- € 5.473