Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

Opgericht in 1971, publiekrechtelijk sinds 1993

Plaats van vestiging

Kleve (D)

Datum meest recente wijziging van de VP

Statuten in 2007 gewijzigd

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

  • 49 Nederlandse en Duitse gemeenten
  • 3 regionale instanties

2 kamers van koophandel

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens de raad:
T.B.M. Aaldering, H. Gertsen
Aangewezen namens het college:
T. Janssen

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2017 van de VP

€ 11.500

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen eind 2017 nog niet bekend
Vreemd vermogen eind 2017:nog niet bekend

Rekeningresultaat 2017

Nog niet bekend

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

1 juni 2017

Kader begroting 2019 d.d.

Nog niet bekend