Deze regeling is opgeheven en ondergebracht in de MGR sociaal domein